Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website gerritvisser.nl

Informatie op deze website
Ik probeer de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website verstrek ik zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ik ben niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Gegevens
Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je aan mij verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van jouw gegevens is bovendien mijn privacyverklaring (https://www.gerritvisser.nl/privacy) van toepassing.

Intellectueel Eigendomsrecht
Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. Gerrit Visser is rechthebbende van deze content, althans ik heb een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.

De content op deze website mag zonder mijn toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Content mag wel gedeeld worden door gebruik te maken van de social media buttons die op deze website beschikbaar zijn gesteld.

Voor enig ander gebruik graag vooraf contact opnemen.

Derden
Ik ben niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts en nieuwsberichten of recensies.

Ik ben niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch ben ik aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die ik op deze website toon.

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Ik ben niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat ik hiervan op de hoogte ben.

Reclame en Sponsoring
Op deze website wordt soms gebruik gemaakt van sponsoring, affiliate marketing en reclame voor derden. Voor deze content heb ik een gratis product of dienst ontvangen, heb ik een vergoeding ontvangen of maak ik kans op een vergoeding (affiliate links) of heb ik een korting ontvangen.

Deze content is te herkennen aan een van de volgende zinssneden of woorden:

  • (aff.) achter een affiliate link
  • Deze blogpost is tot stand gekomen in samenwerking met
  • Alle links in deze blogposts zijn affiliate link


Notice and take down
Tref je onrechtmatige content op mijn website aan, dan vraag ik je vriendelijk dit aan mij te melden, zodat ik deze van de website kan verwijderen. Je kunt een melding maken door mij te e-mailen met de volgende gegevens:

  • URL waar je de onrechtmatige content hebt aangetroffen
  • Korte omschrijving van de onrechtmatige content
  • Onderbouwing waarom de content volgens jou onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is
  • Je naam en contactgegevens

Indien de content evident onrechtmatig is zal ik deze binnen 48 uur na je melding verwijderen. Indien ik niet met enige zekerheid kan vaststellen dat de content onrechtmatig is, zal ik hier onderzoek naar doen en jou daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk neem ik contact met je op voor meer informatie.

Wijzigingen
De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Ik garandeer niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Contact
Deze website is van Gerrit Visser

Bij vragen of een notice and take down melding kan je contact opnemen door een e-mail te sturen naar mail@gerritvisser.nl